Zasady gry - bezprzewodowy model tarczy Emprex EPS-PT001

Standard game 

(301, 401,501)

 Popularna gra inaczej nazywana 301 lub 501.
Każdy z graczy na początku otrzymuje określoną liczbę punktów (301, 401 lub 501).  Celem gry jest jak najszybsze osiągnięcie liczby punktów 0. Każdy z graczy ma 3 rzuty. Od pierwotnej liczby punktów odejmuje się te, które gracz trafił na tarczy. Ostatni rzut musi wynieść dokładnie tyle ile zostało punktów. Jeżeli zostało np. 10 punktów to gracz musi trafić pole z nr 10 lub podwójne pole z nr 5. Jeżeli gracz trafi pole z większą liczbą punktów niż zostało (usłyszy komunikat dźwiękowy „Bust”), kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.

Dostępne opcje:
Double In – Aby rozpocząć odliczanie punktów trzeba trafić podwójne pole.
Double Out – Aby zakończyć grę trzeba trafić podwójne pole. Jeżeli pole nie zostanie trafione kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.
Double In/Double Out - Aby rozpocząć i zakończyć odliczanie punktów trzeba trafić podwójne pole.
Master Out - Aby zakończyć grę trzeba trafić podwójne lub potrójne pole. Jeżeli pole nie zostanie trafione kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.
Double In/Master out - Aby rozpocząć odliczanie punktów trzeba trafić podwójne pole oraz aby zakończyć grę trzeba trafić podwójne lub potrójne pole. Jeżeli pole nie zostanie trafione kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.

Cricket

(Score, No-score)

W grze używane są tylko pola z numerami od 15 do 20 oraz Bull’s eye.  Domyślnie ustawiona jest opcja „Score”

„Score”
Każdy numer od 15 do 20 musi zostać trafiony trzy razy. Wyrzucenie pola podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) liczą się, jako podwójne lub potrójne trafienie. Jeżeli gracz trafi numer trzy razy, to numer ten jest "otwarty" do zdobycia dodatkowych punktów. Jeżeli numer zostanie trafiony po trzy razy przez wszystkich graczy to numer ten jest "zamknięty" i za jego pomocą nie można już zdobyć dodatkowych punktów. 
Każdy z graczy po otworzeniu numeru może dalej trafiać ten numer (do momentu, kiedy nie zostanie on zamknięty) w celu zdobycia dodatkowych punktów.
Gra kończy sie, kiedy jeden z graczy zamknie wszystkie segmenty i zdobędzie największą liczbę punktów. Jeżeli dwóch graczy zdobędzie tą samą liczbę punktów wygrywa ten, który otworzył większą liczbę numerów. Ten z graczy, który otworzył wszystkie numery i posiada małą liczbę punktów gra dalej, aby zdobyć więcej punktów (np. poprzez wyrzucanie otwartych pól, które nie zostały jeszcze zamknięte).
Każde pole posiada trzy  wskaźniki. Jeśli dane pole zostanie trafione,  na wyświetlaczu dodawany jest wskaźnik. Gdy dane pole jest „otwarte” numer na tablicy będzie wyświetlany w kolorze gracza. Numery zamknięte wyświetlane są w kolorze szarym.

„No-score”

Zasady gry są takie same jak w opcji „Score” z tym, że nie ma możliwości zdobycia dodatkowych punktów.

W grze używane są tylko pola z numerami od 15 do 20 oraz Bull’s eye.
Każdy numer od 15 do 20 musi zostać trafiony trzy razy. Wyrzucenie pola podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) liczą się, jako podwójne lub potrójne trafienie. Wygrywa ten gracz który jako pierwszy wyrzuci po 3 razy numery od 15 do 20 i Bull’s eye.

High Score

(1,2,3,4,5,6,7,8)

Gra polega na wyrzuceniu jak największej liczby punktów. Punkty w rundach sumują się. Wygrywa ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów.  Wyrzucenie pola podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) dają podwójną lub potrójną liczbę punktów.  Dostępna liczba rund: 1,2,3,4,5,6,7,8. Domyślnie ustawione są 3 rundy.

Killer

(8,9,10,11,12,13,14,15,16, Double 3, Double 5, Double 7)

Gra polega na wyeliminowaniu przeciwników poprzez wyrzucanie ich numerów.

Każdy gracz przed rozpoczęciem gry wykonuje jeden rzut lotką do tarczy i wybiera pole (numer) dla Siebie. Gracze nie mogą mieć takich samych pól.
Aby zostać Killerem należy trafić potrójne pole dla Swojego numer.  Gdy gracz stanie się Killerem przy polu z jego imieniem pojawi się symbol noża.
Zadaniem Killera jest wyeliminowanie innych graczy poprzez trafianie numerów przeciwników (przeciwnik traci wtedy jedno życie)

Przy wybraniu opcji Double 3, Double 5, Double 7  Killer może wyeliminować  innych graczy poprzez trafianie w podwójne pole numeru przeciwnika – przeciwnik traci w ten sposób jedno życie. 

Gdy gracz straci wszystkie życia przy jego imieniu pojawia się napis „Dead”.
Dostępna liczba żyć: 8,9,10,11,12,13,14,15,16. W przypadku opcji double: 3, 5,7.
Wygrywa ten gracz, który jako ostatni zostanie w grze. Liczba graczy powinna być większa niż 2.

English Cricket

W tej grze bierze udział tylko dwóch graczy. Gra składa się z dwóch rund. Celem jednego gracza jest zdobycie jak największej ilości punktów zanim drugi gracz wyrzuci dziewięć razy środek "bulls-eye".  Jeden gracz zdobywa punkty tylko wtedy, kiedy w jednej rundzie wyrzuci więcej niż 40 punktów. Drugi gracz zdobywa 1 punkt, gdy trafi zewnętrzny środek i 2 punkty, gdy wewnętrzny środek.
Runda kończy się, gdy gracz (trafiający do środka) zdobywa 9 punktów. Po zakończeniu rundy gracze zamieniają się rolami. Po ukończeniu dwóch rund punkty sumuje się i wygrywa ten gracz, który uzyskał największą liczbę punktów.

Cut Throat Cricket

Zasady gry są podobne do Score Cricket z tym, że punkty zdobyte poprzez wyrzucanie otwartego pola nalicza się nierzucającemu, ale przeciwnikom.

W grze używane są tylko pola z numerami od 15 do 20 oraz Bull’s eye.
Każdy numer od 15 do 20 musi zostać trafiony trzy razy. Jeżeli gracz trafi numer trzy razy, to numer ten jest "otwarty" do zdobycia dodatkowych punktów. Gracze wyrzucając „otwarte" numery mogą naliczyć dodatkowe punkty temu przeciwnikowi, który dany numer ma jeszcze  "nie otwarty". Jeżeli numer zostanie trafiony trzy razy przez wszystkich graczy to numer ten zostaje "zamknięty" i za jego pomocą nie można już zdobyć dodatkowych punktów. Wygrywa ten gracz, który zamknie wszystkie Swoje numery oraz zdobędzie jak najmniejszą liczbę punktów.

Overs

(3,4,5,6,7)

Każdy z graczy musi wyrzucić większą liczbę punktów niż w poprzedniej rundzie.
Gracz rozpoczyna grę z ilością 0 punktów. Jeżeli zdobędzie mniej punktów to traci jedno życie.  Jeżeli gracz naciśnie przycisk „Next” bez oddawania rzutu, traci jedno życie. Gracz kończy grę, gdy straci wszystkie życia. Dostępna liczba żyć: 3, 4, 5,6, 7. Jeżeli jest więcej niż dwóch graczy, gra może się zakończyć, jeżeli zostanie tylko jeden gracz. W grze musi brać udział więcej niż dwóch graczy.

Unders

(3,4,5,6,7)

Gracz rozpoczyna grę z ilością 180 punktów. Każdy z graczy musi wyrzucić mniejszą liczbę punktów niż w poprzedniej rundzie. Jeżeli zdobędzie więcej punktów to traci jedno życie. Dostępna liczba żyć: 3, 4, 5,6, 7. Rzut poza tarczę lub odbita lotka „Miss” naliczane jest 60 punktami. Jeżeli graczy naciśnie przycisk „Next” bez oddawania rzutu, traci jedno życie.
Gracz kończy grę, gdy straci wszystkie życia. Jeżeli jest więcej niż dwóch graczy, gra może się zakończyć, jeżeli zostanie tylko jeden gracz. W grze musi brać udział więcej niż dwóch graczy.

Count up

(300, 400, 500, 600, 700, 800, 900)
           
Gra polega na zdobyciu jak największej liczby punktów.

Gracz rozpoczyna grę z ilością 0 punktów. Do pierwotnej liczby punktów dodaje się te, które gracz trafił na tarczy. Celem gry jest jak najszybsze osiągnięcie liczby punktów 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jeżeli jest więcej niż dwóch graczy, gra może się zakończyć, jeżeli zostanie tylko jeden gracz. W grze musi brać udział więcej niż dwóch graczy.

High Score

(3,4,5,6,7,8)

Wygrywa ten gracz, który uzbiera największą liczbę punktów. Podczas każdej rundy na wyświetlaczu wyświetla się specjalny numer (Rundom  Number). Trafienie tego numeru pierwszą lotką punktowane jest dodatkowo. Liczba punktów zwiększy się x5, jeżeli wyrzuci się pole pojedyncze, x7, jeżeli pole podwójne i x10, jeżeli pole potrójne.  Domyślnie ustawione są 3 rundy.