Dostępne gry w modelu Emprex EES-1001

Elektroniczna tarcz do gry w lotki Emprex EES-1001 posiada wbudowane 18 gier oraz 156 wariantów. 

Poniżej znajduje się lista gier wraz z opisem zasad gry.

G01 – Count up
(100, 200, 300, 400 500, 600, 700, 800, 900)

Gra polega na zdobyciu wybranej liczby punktów. Gra rozpoczyna się z ilością 0 punktów. Wygrywa ten gracz, który jak najszybciej uzyska wybraną liczbę punktów.

G02 – Count down
(101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901)

Gra ta inaczej jest nazywana 301 lub 501.
Każdy z graczy na początku otrzymuje określoną liczbę punktów (301, 401, 501…).  Każdy z graczy ma 3 rzuty. Od pierwotnej liczby punktów odejmuje się te, które gracz trafił na tarczy. Celem gry jest jak najszybsze osiągnięcie liczby punktów 0. Ostatni rzut musi wynieść dokładnie tyle ile zostało punktów. Jeżeli zostało np. 10 punktów to gracz musi trafić pole z nr 10 lub podwójne pole z nr 5. Jeżeli gracz trafi pole z większą liczbą punktów niż zostało, kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.

Dostępne opcje:
Double In – Aby rozpocząć odliczanie punktów trzeba trafić podwójne pole.
Double Out – Aby zakończyć grę trzeba trafić podwójne pole. Jeżeli pole nie zostanie trafione kończy się kolejka i zostaje przywrócony stan punktów sprzed kolejki.
Double In/Double Out - Aby rozpocząć i zakończyć odliczanie punktów trzeba trafić podwójne pole.

G03 Round the Clock
(5, 10, 15, 20)

Gra ta idealnie nadaje się do treningu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy.
Każdy gracz po kolei musi wyrzucić pola od 1 do 20 ( w zależności od opcji gry). Gracze mają po 3 rzuty. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy wyrzuci wszystkie pola.
Gracz wyrzuca te pola, które są wyświetlane na wyświetlaczu. Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie. Po wyrzuceniu danego numeru wyświetlacz pokazuje kolejny.

Dostępne opcje:
"5" - wyrzucanie w pól od 1 do 5
"10" - wyrzucanie w pól od 1 do 10
"15" - wyrzucanie w pól od 1 do 15
"20" - wyrzucanie w pól od 1 do 20

G04 Round the Clock - Double
(205, 210, 215, 220)

Zasady gry są podobne do gry Round the Clock z tym, że gracze muszą wyrzucić podwójne pola od 1 do 20.

G05 Round The Clock – Triple
(305, 310, 315, 320)

Zasady gry są podobne do gry Round the Clock z tym, że gracze muszą wyrzucić potrójne pola od 1 do 20.

G06 Simple Cricket
(000, 020, 025)

W grze używane są tylko pola z numerami od 15 do 20 oraz Bull’s eye.
Każdy numer od 15 do 20 musi zostać trafiony trzy razy. Wyrzucenie pola podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) liczą się, jako podwójne lub potrójne trafienie. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy wyrzuci  po 3 razy numery od 15 do 20 i Bull’s eye.
Każde pole posiada trzy wskaźniki. Jeśli dane pole zostanie trafione,  na wyświetlaczu dodawany jest jeden wskaźnik.

Dostępne opcje:
"000" - Gracz trafia segmenty z numerami 15,16, 17, 18,19, 20 oraz Bull's eye. Dowolna kolejność wyrzucania pól.
"020" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy segment z numerem 20 a potem po kolei segmenty z numerami 19, 18, 17, 16, 15 oraz Bull's eye.
"025" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy Bull's eye a potem po kolei segmenty z numerami 15,16, 17, 18,19, 20.

G07 Score Cricket
(E00, E20, E25)

W grze używane są tylko pola z numerami od 15 do 20 oraz Bull’s eye.

Każdy numer od 15 do 20 musi zostać trafiony trzy razy. Wyrzucenie pola podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) liczą się, jako podwójne lub potrójne trafienie. Jeżeli gracz trafi numer trzy razy, to numer ten jest "otwarty" do zdobycia dodatkowych punktów. Jeżeli numer zostanie trafiony po trzy razy przez wszystkich graczy to numer ten jest "zamknięty" i za jego pomocą nie można już zdobyć dodatkowych punktów.
Każdy z graczy po otworzeniu numeru może dalej trafiać ten numer (do mementu, kiedy nie zostanie on zamknięty) w celu zdobycia dodatkowych punktów.
Gra kończy sie, kiedy jeden z graczy zamknie wszystkie segmenty i zdobędzie największą liczbę punktów. Jeżeli dwóch graczy zdobędzie tą samą liczbę punktów wygrywa ten, który otworzył większą liczbę numerów. Ten z graczy, który otworzył wszystkie numery i posiada małą liczbę punktów gra dalej, aby zdobyć więcej punktów (np. poprzez wyrzucanie otwartych pól, które nie zostały jeszcze zamknięte).
Każde pole posiada trzy wskaźniki. Jeśli dane pole zostanie trafione,  na wyświetlaczu dodawany jest jeden wskaźnik. Gdy dane pole jest „otwarte” na wyświetlaczu podczas rzutu kolejnego gracza, przy danym numerze pojawia się kropka. Gdy dane pole jest „zamknięte” na wyświetlaczu przy danym numerze pojawia się kropka wraz trzema wskaźnikami.

Dostępne opcje:
"E00" - Gracz trafia pola z numerami 15,16, 17, 18,19, 20 oraz Bull's eye. Dowolna kolejność wyrzucania segmentów
"E20" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy  pole z numerem 20 a potem po kolei  pola z numerami 19, 18, 17, 16, 15 oraz Bull's eye.
"E25" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy Bull's eye a potem po kolei segmenty z numerami 15,16, 17, 18,19, 20.

G08 Cut Throat Cricket
(C00, C20, C25)

Zasady gry są podobne do Score Cricket z tym, że punkty zdobyte poprzez wyrzucanie otwartego pola nalicza się nierzucającemu, ale przeciwnikom. Przeciwnikiem jest ten gracz, który jeszcze danego pola nie otworzył.  Punktów nie nalicza się graczom, którzy mają to pole już otwarte.
Gra kończy sie, kiedy jeden z graczy zamknie wszystkie segmenty i zdobędzie jak najmniejszą liczbę punktów.

Dostępne opcje:
"C00" - Gracz trafia pola z numerami 15,16, 17, 18,19, 20 oraz Bull's eye. Dowolna kolejność wyrzucania segmentów
"C20" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy pole z numerem 20 a potem po kolei pola z numerami 19, 18, 17, 16, 15 oraz Bull's eye.
"C25" - Gracz w pierwszej kolejność musi trafić 3 razy Bull's eye a potem po kolei segmenty z numerami 15,16, 17, 18,19, 20.

G09 Golf
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18)

Gracz po kolei musi wyrzucać pola numerami od 1 do 18. Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie. Jeżeli dane pole zostanie trafione gracz może przejść do wyrzucania nowego pola - na wyświetlaczu wyświetli się kolejny numer do wyrzucenia.
Gracz musi zdobyć jak najmniejszą liczbę punktów. Jeżeli gracz wyrzuci pole potrójne (eagle dart) uzyskuje 1pkt, podwójne (birdie dart) 2pkt , pojedyncze 3pkt. Jeżeli trzy lotki nie trafią w dane pole (bad dart) gracz uzyskuje dodatkowe 5pkt.
Jeżeli gracz trafi pojedyncze pole pierwszą lotką otrzyma 3 pkt. i może zdecydować czy przejść do następnej rundy czy zdobyć mniejszą liczbę punktów. Aby zdobyć mniejszą liczbę punktów gracz może rzucać pozostałymi 2 lotkami. Tylko ostatni rzut będzie użyty do naliczania punktów. Jeżeli nie trafi wybranego segmentu pozostałymi 2 lotkami otrzyma 5 pkt.
Gracz, który pierwszy zdobędzie wybraną liczbę punktów (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18)
 odpada z gry.  Gra skończy się także po 18 rundzie. Wygrywa ten gracz, który zostanie z najmniejszą liczbą punktów.

G10 Bingo
(132, 141, 168, 189)

Numery, które należy wyrzucić pokazane są na wyświetlaczu. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy trafi po 3 razy wybrane pola. Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie. Po wyrzuceniu danego numeru na wyświetlaczu wyświetli się kolejny numer do zdobycia. Przejść do następnego pola można tylko wtedy, gdy poprzednie pole zostało wyrzucone 3 razy. Wyrzucenie segmentu podwójnego (Double’s) lub potrójnego (Triple’s) liczy się, jako podwójne lub potrójne trafienie.

Dostępne opcje:
"132" - numery pól do wyrzucenia - 15, 4, 8, 14, 3
"141"  - numery pól do wyrzucenia - 17, 13, 9, 7, 1
"168"  - numery pól do wyrzucenia - 20, 16, 12, 6, 2
"189" - numery pól do wyrzucenia - 19, 10, 18, 5, 11

G11 Big Little Simple
(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)

Każdy gracz ma przyznaną liczbę żyć (3,5,7…). Pierwszy gracz trafia pole losowo wybrane. Pole dla kolejnego gracza może być wybrane losowo przez komputer lub przez poprzedniego gracza.
Jeżeli pierwsza lub druga lotka trafi wymagane pole, gracz może wybrać pozostałymi lotkami nowy cel (pole) dla kolejnego gracza. Jeżeli gracz zużyje trzy lotki na trafienie zadanego pola, cel dla kolejnego gracza zostanie wybrany losowo. Jeżeli gracz nie trafi w jednej rundzie w zadane pole, straci jedno życie. Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie.
Nie ma znaczenie czy gracz wyrzuci pole pojedyncze, podwójne czy potrójne.
Gracz odpada z gry, gdy nie zostanie mu żadne życie. Wygrywa ten gracz, który jako ostatni zostanie w grze.

G12 Big Little Hard
(H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)

Zasady gry są podobne do Big Little Simple z tym, że liczą się pola podwójne i potrójne.

G13 Killer
(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)

Każdy gracz przed rozpoczęciem gry wybiera pole dla Siebie poprzez rzucenie lotką do tarczy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis "SEL" gracz rzuca lotką i wybiera pole dla Siebie, następnie naciska przycisk "Next" aby kolejny gracz mógł wybrać pole. Gracze nie mogą mieć takich samych pól.
Aby zostać Killerem należy trafić Swój numer. Zadaniem Killera jest wyeliminowanie innych graczy poprzez trafianie ich segmentów (gracz traci wtedy jedno życie).  Dostępna liczba żyć:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Kiedy gracz, który jest już Killerem trafi ponownie Swój segment przestaje być Killerem i traci jedno życie.
Ilość żyć można sprawdzić naciskając przycisk "SCORES Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie.
Wygrywa ten gracz, który jako ostatni zostanie w grze. Liczba graczy powinna być większa niż 2.

G13 Killer – Double
(203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221)

Zasady gry są podobne do gry Killer z tym, że gracz może zostać Killerem tylko wtedy, kiedy trafi podwójne pole (Double's) dla Swojego segmentu. 

G13 Killer – Triple
(303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321)

Zasady gry są podobne do gry Killer z tym, że gracz może zostać Killerem tylko wtedy, kiedy trafi potrójne pole (Triple's) dla Swojego segmentu. 

G16 Schoot Out
(H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)

Gracz ma kilka sekund na trafienie numeru, który jest losowo wybierany i pokazywany na wyświetlaczu Sygnalizacja dźwiękowa i głosowa poinformuje czy dany numer został trafiony czy nie.
Kiedy dany segment zostanie trafiony, wybierany jest kolejny segment.
Przy każdym trafieniu danego segmentu (pojedynczego, podwójnego, potrójnego) zabieranie jest jedno życie. Dostępna liczba żyć:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy pozbędzie się Swoich żyć.

G17 Legs over
(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)

Gracz musi zdobyć w jednej rundzie większą liczbę punktów niż poprzedni gracz. Kiedy gracz wyrzuci 3-ma lotkami mniejszą liczbę punktów niż poprzednik zabierane jest mu jedno życie. Przed pierwszym graczem na wyświetlaczu pojawia liczba wybrana przez komputer. Gracz musi wyrzucić większą liczbę punktów niż ta podana na wyświetlaczu. Jeżeli wartość będzie mniejsza zabierane jest jedno życie. Kolejny gracz musi wyrzucić większą liczbę punktów niż poprzednik itd.
Niedozwolone jest uzyskanie 0 punktów. Jeżeli gracz wciśnie przycisk "START" lub jeżeli żadna lotka nie trafi do tarczy gracz traci jedno życie.
Gracz kończy grę gdy straci wszystkie życia. Wygrywa ten gracz który jako ostatni zostanie w grze. Liczba graczy powinna być większa niż 2.

G18 Legs over
(U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21)

Zasady gry są podobne do gry Legs over  z tym, że kolejny gracz musi wyrzucić mniejszą liczbę punktów niż poprzedni gracz.