Montaż tarczy

Tarczę należy powiesić w takim miejscu, aby można było swobodnie grać oraz aby nie przeszkadzała ona osobom przebywającym w jej otoczeniu.
Podczas gry należy zachować ostrożność gdyż lotka może odbić się od tarczy/ ściany na znaczną odległość.

  • Wybierz miejsce, w którym chcesz powiesić tarczę. Potrzeba ok. 3 metrów wolnej powierzchni pomiędzy graczem a tarczą.
  • Tarcza powinna być tak zamontowana, aby jej środek (Bulls eye) znajdował się 1.73m ponad podłogą.
  • Linia stóp powinna znajdować się w odległości  2.37m od tarczy.

Poniżej znajduję się rysunek przedstawiający wszystkie odległości: