Zasady naliczania punktów

Gra w darta polega na rzucaniu lotkami do tarczy i zdobywaniu punktów. Każdy z graczy ma możliwość wykonania trzech rzutów w jednej kolejce.

Tarcza dzieli się na 20 trójkątnych pól (segmentów), które mają przypisaną odpowiednią wartość punktową.
Tarcza podzielona jest także na okręgi, które dzielą tarczę na pola o wartości pojedynczej, podwójnej i potrójnej.
Środek tarczy (bulls eye) podzielony jest na zewnętrzny (outer bulls eye) i wewnętrzny pierścień  (inner bulls eye)
  • Trafienie okręgu /pierścienia podwójnego – punkty z danego pola mnożymy razy 2
  • Trafienie okręgu /pierścienia potrójnego – punkty z danego pola mnożymy razy 3
  • Trafienie w środek zewnętrzny – 25 punktów
  • Trafienie w środek wewnętrzny – 50 punktów
Poniżej przedstawione zostały ogólnie przyjmowane zasady gry i punktacji. Ponieważ Dart jest grą i ma być także dobrą zabawą, więc niektóre zasady można uzgodnić wspólnie z zawodnikami.
  • Trafienie poza pole, lub odbicie lotki punktowane jest, jako zero.
  • Rzut uznawany jest, jako rzut ważny, jeżeli zdarzy się tak, że lotka upadnie pomiędzy linią rzutu, a tarczą. Niedozwolone jest powtarzanie rzutu, jeśli tarcza go nie zaliczyła.
  • Niedozwolone jest dobijanie lotki tkwiącej w tarczy, a niezaliczonej przez tarczę.
  • Punkty zostają zaliczone, gdy lotka uderza w tarczę, ale się w nią nie wbija, a maszyna zarejestrowała punkty.
  • Największa liczba punktów, jaką można zdobyć w jednej kolejce (rzut trzema lotkami) wynosi  180. Są to trzy lotki wbite w potrójne 20.